شنبه, 28 فروردين 1400
  • ساعت : ۲۳:۶:۱۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ 
  • کد خبر : ۸۵۶۱۹
جلسه شورای معاونین آموزشی دانشكده ها با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه برگزار شد.
یکشنبه مورخ 99/12/24 جلسه شورای معاونین آموزشی دانشکده ها با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه و تمامی معاونین محترم آموزشی دانشکده ها برگزار شد، در اين جلسه ضمن جمع بندی فعالیتهای صورت گرفته واحدها در سال ١٣٩٩، چالشها و اولويتهاي كاري سال ١٤٠٠ مورد بحث و رايزني قرار گرفت.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.5.0