شنبه, 28 فروردين 1400
  • ساعت : ۲۱:۲۵:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ 
  • کد خبر : ۸۵۸۴۳
بازدید دكتر یزدانی معاون آموزشی دانشگاه از دانشكده های پرستاری ، دندانپزشكی ، بهداشت و پیراپزشكی
روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۱ جناب آقای دکتر یزدانی معاون آموزشی دانشگاه و مدیر امور آموزش از دانشکده های پرستاری ، دندانپزشکی ، بهداشت و پیراپزشکی بازدید نمودند.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.5.0