چهارشنبه, 29 ارديبهشت 1400
  • ساعت : ۸:۵۰:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ 
  • کد خبر : ۸۶۱۴۳
جلسه شورای آموزشی معاونت آموزشی شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۸ برگزار شد.
در این جلسه صورتجلسات شورای آموزشی دانشکده ها و همچنین اخذ نظرات دانشکده ها در خصوص نحوه پذیرش دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال از سایر دانشگاه ها مورد بررسی قرار گرفت.

شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۸ جلسه شورای آموزشی معاونت آموزشی باحضور معاون محترم آموزشی، مدیران محترم ستادی،معاونین آموزشی دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی وکارشناسان آموزشی در خصوص بررسی صورتجلسات شورای آموزشی دانشکده ها و همچنین اخذ نظرات دانشکده ها در خصوص نحوه پذیرش دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال از سایر دانشگاه ها در دفتر معاونت آموزشی برگزارشد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.5.0