چهارشنبه, 29 ارديبهشت 1400
  • ساعت : ۱۷:۲۱:۱۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ 
  • کد خبر : ۸۶۳۲۷
معاون آموزشی دانشگاه  علوم پزشكی البرز خبر داد : یك هزار نفر از دانشجویان بر اساس اولویت و مواجهه با ویروس، واكسینه شدند.
دكتر يزداني بيان كرد: در قالب يك برنامه فشرده تا امروز حدود ١٠٠٠ دانشجوي دانشگاه واكسينه شده اند و تمام دستياران، كارورزان، كاراموزان در عرصه و بخش عمده كاراموزان دانشگاه واكسينه شده اند.

دكتر شهروز يزداني، معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشکی البرز با اعلام این خبر افزود :  پیرو دستور رياست دانشگاه مبني بر اهمیت واكسيناسيون دانشجويان در شرایط کنونی و مواجهه بالا ،بلافاصله برنامه ريزي ها و هماهنگی های لازم صورت گرفت و با مساعدت معاونتهاي  بهداشت و درمان دانشگاه، طي چند هفته به ترتيب دستياران تخصصي، كارورزان پزشكي، كارورزان دندانپزشكي، كاراموزان در عرصه و كاراموزان سایر دانشکده ها واكسينه شدند.

دكتر يزداني در ادامه بيان كرد در قالب يك برنامه فشرده تا امروز حدود ١٠٠٠ دانشجوي دانشگاه واكسينه شده اند و تمام دستياران، كارورزان، كاراموزان در عرصه و بخش عمده كاراموزان دانشگاه واكسينه شده اند.
معاون آموزشي دانشگاه افزود :  دانشجويانی که در البرز سکونت ندارند  که  به دلیل تعطيلي كاراموزي در استان حضور نداشته اند در چند مرحله آتی واكسينه خواهند شد و به زودی  در مراحل بعدي ساير دانشجويان نيز بر اساس اولویت و مواجهه و حضور در بالين واكسينه خواهند شد.

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V6.0.5.0