شنبه, 27 شهريور 1400
  • ساعت : ۱۸:۲:۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ 
  • کد خبر : ۸۷۹۹۹
كمیته منتخب ارتقا و ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار شد!
برگزاری جلسه کمیته ارتقا و ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه

چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۶ جلسه در خصوص *کمیته منتخب ارتقاء و ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه* باحضور سرپرست محترم حوزه ی ریاست دانشگاه، سرپرست محترم معاونت تحقیقات و فناوری، معاون محترم آموزشی دانشگاه، رییس محترم دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی و رییس محترم دبیرخانه امورهیات علمی در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0