شنبه, 27 شهريور 1400
  • ساعت : ۹:۸:۵۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ 
  • کد خبر : ۸۸۰۳۵
بازدید از مركز آزمون الكترونیك دانشگاه
بازدید از مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه

شنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۹ بازدید از مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه در مرحله تکمیل و راه اندازی باحضور معاون محترم آموزشی، مدیر محترم فناوري و اطلاعات دانشگاه، رييس محترم دانشکده پزشکی، و مدير محترم آموزشي انجام شد.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0