شنبه, 27 شهريور 1400
  • ساعت : ۱۰:۵۳:۲۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ 
  • کد خبر : ۸۸۰۳۹
بررسی مشكلات گروه روانپزشكی
برگزاری جلسه ای در خصوص بررسی مشکلات گروه روانپزشکی

 جلسه ای در روز شنبه مورخ 1400/5/9 جهت بررسی مشکلات گروه روانپزشکی  باحضور معاون محترم آموزشی، مدیر محترم آموزشی، سرپرست محترم بیمارستان امام حسین و مدیرمحترم گروه روانپزشکی در دفتر معاونت آموزشی ستاد برگزار شد.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0