جمعه, 12 آذر 1400
  • ساعت : ۸:۴۳:۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ 
  • کد خبر : ۸۹۹۵۸
مراسم تودیع و معارفه مدیر مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكی دانشگاه
مراسم توديع و معارفه مدير مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

مراسم توديع و معارفه مدير مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

روز چهارشنبه مورخ 1400/8/19 با حضور دکتر یزدانی معاون آموزشی دانشگاه در سالن جلسات معاونت دانشجویی دانشگاه برگزار گردید.
در این جلسه معاون آموزشی دانشگاه از خدمات ارزنده جناب آقای دکتر کهن، قدرداني نمود و برخي از  اقدامات شایسته ی ايشان در زمان تصدي را برشمرد. 
در ادامه دكتر جشني مطلق به عنوان سرپرست مركز مطالعات دانشگاه معرفي شدند و نقشه راه مركز مطالعات توسط معاون آموزشي دانشگاه ترسيم شد.
در پایان جلسه، ابلاغ دكتر جشنی مطلق به عنوان سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه توسط معاون آموزشی دانشگاه به ایشان اهدا گردید.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0