چهارشنبه, 29 ارديبهشت 1400
  • ساعت : ۱۰:۵۹:۲۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ 
  • کد خبر : ۸۳۴۶۳
وبینار استانداردهای آزمایشگاه
قابل توجه مشمولین علوم آزمایشگاهی هر سال بایستی 25 امتیاز از دوره های آموزش مداوم کسب کنید

قابل توجه مشمولین  علوم آزمایشگاهی وبینار استانداردهای آزمایشگاه مولکولی مورخ 30 دی ماه با شناسه 161499 در خصوص الزامات و استانداردهای آزمایشگاه مولکولی تمرکز آزمایشات بر تست کوید 19با سه امتیاز آموزش مداوم برگزار خواهد شد جهت ثبت نام از طریق سامانه آموزش مداوم اقدام کنید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.5.0