چهارشنبه, 29 ارديبهشت 1400
  • ساعت : ۱۰:۲۵:۳۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ 
  • کد خبر : ۸۶۰۸۷
قانون امتیاز سالانه آموزش مداوم
نحوه محاسبه امتیاز هر سال

هريك از افراد مشمول قانون آموزش مداوم بايد بطور متوسط 25 امتياز در هر سال كسب نمايند.
(حداقل 15 امتیاز و حداکثر 35 امتیاز در هر سال )
تنها 40 درصد از امتیازات می تواند از طریق برنامه‌های غیرحضوری تکمیل شوند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.5.0