جمعه, 12 آذر 1400
  • ساعت : ۹:۲۰:۱۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ 
  • کد خبر : ۹۰۱۶۵
اطلاعیه در خصوص مشمولینی كه دویا چند مدرك تحصیلی دارند
متن کامل این اطلاعیه در سامانه آموزش مداوم www.ircme.irموجود است

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0