جمعه, 12 آذر 1400
  • ساعت : ۹:۰:۲۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ 
  • کد خبر : ۹۰۱۸۸
رتبه برتر سوپروایزرین آموزشی مراكز تابعه
ارزشیابی 7 ماهه عملکرد سوپروایزرین آموزشی مراکز تابعه در زمینه آموزش مداوم اعلام می شود

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0