سامانه نقل و انتقالات دانشجویان

سامانه جامع ميهماني و انتقال دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي


جهت ثبت درخواست هاي ميهماني و انتقال توسط دانشجويان آدرس هاي اينترنتي زير به دانشجويان اعلام گردد: 

** سامانه درخواست ميهماني دانشجويان:  http://guest.behdasht.gov.ir


** سامانه درخواست انتقالي دانشجويان:  http://transmission.behdasht.gov.ir 

 

** سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر: http://shahedtransmission.behdasht.gov.ir

 

 

 

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0