سامانه انتخاب مدیرگروه

 

مرحله اول :

فرم ثبت نام جهت کاندید شدن در انتخابات مدیرگروهی

(ورود با استفاده از نام کاربری و رمز عبور سامانه قدیمی ثبت عملکرد اعضای هیات علمی)

 


مرحله دوم (پس از بررسی افراد ثبت نام شده و اعلام کارگروه):

 

فرم رای دهی به افراد منتخب اعلام شده از طرف کارگروه دانشکده

(ورود با استفاده از نام کاربری و رمز عبور اعلام شده توسط مسئول برگزاری انتخابات دانشکده)

 


مرحله سوم(گزارش نتایج انتخابات توسط رئیس دانشکده به معاون آموزشی پس از  ثبت نامه اداری):

 

لینک اعلام نتایج توسط رئیس دانشکده به معاون آموزشی دانشگاه

(ورود با استفاده از نام کاربری و رمز عبور اعلام شده توسط ادمین سامانه به رئیس دانشکده)

 

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0